GLYFOSAAT UIT DE REKKEN, MONSANTO VOOR DE RECHTBANK. TEKEN DE PETITIE

Glyfosaat uit de rekken, Monsanto voor de rechtbank. Teken de petitie

Dat glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu, daar bestaat nog maar weinig twijfel over. Door de lange arm van Monsanto, de producent van Roundup, blijven studies elkaar echter tegenspreken. Uit interne mails van de multinational bleek dat het bedrijf jarenlang wetenschappelijk onderzoek vervalste om het schadelijke effect van het herbicide te minimaliseren. Het Europees Voedselagentschap EFSA concludeerde dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, maar heel wat van de rapporten waar het zich op baseerde blijken twijfelachtig.

De Europese Commissie moet onmiddellijk het gebruik van glyfosaat verbieden. Roundup is mogelijk erg schadelijk voor mens, dier en milieu dus er moet meteen actie ondernomen worden.

  1. Het kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Studies tonen aan dat herbiciden met glyfosaat een hormoonverstorende werking hebben en onze vruchtbaarheid kunnen aantasten. Zolang de veiligheid niet bewezen is met betrouwbare onderzoeken, mag glyfosaat niet verkocht worden.
  2. Schadelijk voor planten maar ook voor dieren. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap EFSA stelde een risico vast op lange termijn voor zoogdieren, waaronder boerderijdieren zoals schapen en koeien. Glyfosaat vernietigt niet alleen de bedoelde onkruiden, maar ook het groen in en rond de akkers.
  3. Er zitten gaten in het onderzoek. EFSA toont zich bezorgd over het feit dat 8 van de 24 aanvragers, waaronder Monsanto, eigenschappen toekennen aan glyfosaat die niet onderbouwd worden door toxicologisch onderzoek. We moeten eerst over al de noodzakelijke onderzoeksgegevens beschikken vooraleer we glyfosaat opnieuw op grote schaal toelaten.
  4. Gebrek aan transparantie. Belangrijke informatie wordt, zoals nu blijkt, achtergehouden voor openbare controle. Cruciale besluiten van het EFSA over de schadelijkheid zijn deels gebaseerd op niet gepubliceerde studies, die zijn aangeleverd door de industrie zelf. Onze regeringen mogen geen producten toelaten op basis van geheime, door de industrie gefinancierde rapporten, uitgevoerd door mensen die hun belangen niet openbaar durven maken.
  5. Er zijn alternatieven! De biolandbouw bewijst het keer op keer: glyfosaat is niet nodig om productief te zijn. De landbouw van de toekomst is gebaseerd op een hoge biodiversiteit, een brede variatie van gewassen en landbouwmethoden en het vermijden van monoculturen, die het ideale recept zijn voor ziekten en plagen.

 

Binnenkort beslist de Europese Commissie of Monsanto glyfosaat nog op de markt mag brengen. We moeten voorkomen dat de chemiereus die toestemming krijgt. Steun daarom Groen-Europarlementslid Bart Staes en de Europese Groenen in hun strijd tegen glyfosaat en teken de petitie. 

Deel de 5 redenen op Facebook Deel de 5 redenen op Twitter